home Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo

58 Chlieb a hry v digitálnej dobe

symbol kalendára   symbol miesta  Impact HUB Bratislava symbol informácií  Registrácia

Informácie a názory na ne máme vďaka sociálnym sieťam takmer v reálnom čase. Skvalitnilo to však naše rozhodovanie? Podľa technologických optimistov by sme mali byť lepšie zorientovaní, účinnejšie komunikujúci a empatickejší. Posledné roky naznačujú opak. Žijeme vo vlastnej bubline, posilňujeme svoje predsudky, sme často nespokojní, polarizovaní a ľahostajní. Populistom sa darí a politikov niekedy nerozoznáš od internetových trollov.

S Jakubom Godom a Jakubom Tomišom sa porozprávame o tom, aké dôsledky digitálnej demokracie vnímajú a kto a ako by sa podľa nich mal pokúsiť minimalizovať jej negatívny dopad. Spýtame sa na ich názory na občiansky aktivizmus, Brexit, politické kecy a populizmus. Hovoriť budeme nielen o veľkej ale aj o komunálnej politike, kde majú ľudia a správcovia vecí verejných k sebe bližšie.

Jakub Goda
grafik, animátor, bloger a príležitostný politický aktivista
Jakub Tomiš
zakladateľ iniciatívy Lepší Dolný Lopašov, poslanec obecného zastupiteľstva

59 Montessori: predsudky a skutočnosť

symbol kalendára   symbol miesta  Klub Lúč, Trenčín symbol informácií  Viac informácií

Ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Tí môžu meniť svet k lepšiemu. Z tejto zásadnej myšlienky Marie Montessori je dnes premyslená a praxou overená metóda. S pedagogičkou Alenou Balogovou, metodičkou Veronikou Ščepánkovou a Dodom Dobríkom, ktorého syn absolvoval v škôlke a škole Montessori vzdelávanie spolu 12 rokov a teraz študuje na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa, budeme diskutovať o výchove a vzdelávaní.

Ako vieme pozorovať a podporovať prirodzený vývin našich detí? Prečo je jeho rešpektovanie pre deti také dôležité? Aký je obyčajný deň v Montessori triede? Akými situáciami si žiaci a žiačky uvedomia slobodu a zodpovednosť voči sebe, iným a svetu? Čo máme na mysli, ak hovoríme, že deti potrebujú bezpečný priestor? Ako Montessori chápe a podporuje dôstojnosť človeka? Je náročné byť Montessori pedagógom? Čo sa najčastejšie dospelí pýtajú rodičov detí v Montessori triede? Aké predsudky a obavy majú? Je vôbec táto pedagogika aktuálna? Má odpovede na súčasné potreby vzdelávania? Dajú sa jej princípy uplatniť v rodine a klasickej triede?

Alena Balogová
učiteľka I. trojročia na Súkromnej základnej škole Marie Montessori
Veronika Ščepánková
Montessori metodička a spoluzakladateľka OZ Monte Plus
Dodo Dobrík
grafický dizajnér, otec dvoch detí a fanúšik Montessori pedagogiky

60 Rozum, cit a beh cez prekážky

symbol kalendára   symbol miesta  Impact HUB Bratislava

Hoci všetci chceme byť niekedy sami, sme spoločenské bytosti. Väčšina z nás má prácu, rodinu, priateľov, koníčky, chodíme občas na výlety, na športové alebo kultúrne podujatia. Niektorým v tom však bránia rôzne prekážky alebo negatívne skúsenosti zo stretnutí s druhými. Vieme pochopiť spôsob uvažovania, názory a motívy takých ľudí? Rozumieme ich pocitom? Ak im chceme pomôcť, čo nám to uľahčí – väčšia empatia, viac informácií alebo nejaké zážitky? Ako ich získame? Stoja o našu pomoc? Pomôže, ak najprv dobre poznáme sami seba? Je aj vlastná tvorivá práca cestou k tomu, aby sme to dosiahli?

S Janette Motlovou a Jánom Ballxom budeme hovoriť o tom, či rozum a cit v našich životoch účinne spolupracujú, o komunikácii, vzťahoch a empatii. Porozprávame sa, či hlbším porozumením vlastným emóciám dokážeme lepšie pochopiť prežívanie iných a ako sa k takému porozumeniu môžeme dostať.

Janette Motlová
zakladateľka Od emócií k poznaniu – Eduma, n.o.
Ján Ballx
psychiater a výtvarný umelec

Choices sú večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Nezisková organizácia Voices ich pripravuje od roku 2013. Naším cieľom je ponúknuť možnosť bližšie spoznať vzdelaných a otvorene rozmýšľajúcich profesionálov z rôznych oblastí. Chceme ľuďom ukázať, že život nie sú preteky, že má zmysel stretnúť sa a že napriek rôznym názorom na niektoré veci sa môžeme navzájom rešpektovať. Z väčšiny diskusií je k dispozícii obrazový alebo zvukový záznam. Vďaka podpore partnera Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je vstup na podujatia voľný. Ďakujeme.

logo Voices logo Nadačného fondu Telekom logo Nadácie Pontis
logo Impact Hub Bratislava logo Klub Lúč logo Pardon - regionálny inzertný a  informačný týždenník
Hosting zadarmo od WebSupport.sk