home Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo

61 Digitálne hry a vzdelávanie

symbol kalendára   symbol miesta  Impact HUB Bratislava symbol informácií  Registrácia

Či chceme, alebo nie, digitálne hry sú súčasťou našich životov. Viaceré sú dobré, zábavné a majú vzdelávací potenciál. Dieťaťu aj dospelému môžu poskytnúť umelecký zážitok, ponúknuť a sprostredkovať sociálny kontakt s rovesníkmi, rozvíjať kognitívne schopnosti či prispieť k zručnostiam a veľkému množstvu vedomostí. Nepochybne sa však nájdu aj zlé, nudné a škodlivé. Niektorí rodičia sa navyše obávajú, že ich dieťa pri nich hlúpne, málo sa hýbe, stráca kamarátov a nadobúda závislosť.

Aký postoj zaujať k videohrám, ak som nikdy žiadne nehral? Ako sa vyznať vo videohrách, ak viem o mobiloch menej ako moje deti? Aké oblasti hry u detí rozvíjajú a ako ich správne vyberať? Aké riziká videohry prinášajú, ak ich nevyberieme správne? Ako sa dajú vhodne využiť digitálne hry v škole alebo aktivitách neformálneho vzdelávania? Ako dlho sa môže dieťa hrať na počítači a neuškodiť si tým? Kedy je hranie závislosťou? S čím sa budeme hrať v budúcnosti?

Michal Božík
psychológ, herný dizajnér a manažér projektu Vĺčatá.sk
Mirka Kiripolská
odborná garantka vzdelávania v OZ Edulienka

62 Odmena a trest

symbol kalendára   symbol miesta  Klub Lúč, Trenčín

Odmeny a tresty používame pri výchove v rodine, škole či neformálnom vzdelávaní. Domnievame sa, že dieťa nimi vychováme, vštepíme mu normy správania či morálne hodnoty. Niekedy trestáme pre výstrahu a ponaučenie. Odmenu naopak používame ako motiváciu s cieľom upevniť žiaduce správanie. Odmeny a tresty používame aj v pracovných, partnerských či iných vzťahoch. Často práve nimi komunikujeme druhej strane odkaz, ktorý sme slovami nedokázali alebo nechceli odovzdať. S odmenou a trestom súvisí viacero otázok, na ktoré budeme hľadať odpovede.

Dosahujeme trestami náš cieľ? Pomáhajú pri výchove? Sú psychické tresty menej ubližujúce ako fyzické? Aké riziká so sebou nesú tresty? Nie je trest skôr prejavom našej frustrácie, výchovnej bezradnosti, bezmocnosti a nezvládnutia situácie? Dá sa vychovávať bez trestov? Ako sa správne postaviť k neželanému správaniu dieťaťa či partnera? Má aj odmeňovanie svoje riziká? Nemotivujeme deti robiť veci za odmenu a nie pre vec samotnú? Aké odmeny sú vhodné a kedy?

Marek Pleško
detský lekár, aktívny člen Slovenského skautingu
Mária Plešková
sociálnoprávna poradkyňa a špeciálna pedagogička

Choices sú večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Nezisková organizácia Voices ich pripravuje od roku 2013. Naším cieľom je ponúknuť možnosť bližšie spoznať vzdelaných a otvorene rozmýšľajúcich profesionálov z rôznych oblastí. Chceme ľuďom ukázať, že život nie sú preteky, že má zmysel stretnúť sa a že napriek rôznym názorom na niektoré veci sa môžeme navzájom rešpektovať. Z väčšiny diskusií je k dispozícii obrazový alebo zvukový záznam. Vďaka podpore partnera Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je vstup na podujatia voľný. Ďakujeme.

logo Voices logo Nadačného fondu Telekom logo Nadácie Pontis
logo Impact Hub Bratislava logo Klub Lúč logo Pardon - regionálny inzertný a  informačný týždenník
Hosting zadarmo od WebSupport.sk