S Marekom Mansellom, ambasádorom vzdelávacieho programu ENTER, o formách pomoci študentom a pedagógom. VIAC 02 MAREC 2021 Digitálne zručnosti:
tvorivo pre život

Najbližšie pripravujeme

  • Dátum
  • Podujatie
  • Popis
rozhovory so zaujímavými ľuďmi