Najbližšie pripravujeme

 • Dátum
 • Podujatie
 • Popis
  • Dátum
   16. október 2018
   18:00
  • Podujatie
   Drogy a (ne)závislosť:
   čo by mal vedieť každý?
  • Popis
   Otvorený rozhovor s Andreou Hugáňovou a Pavlom Ščasným, skúsenými odborníkmi a terénnymi sociálnymi pracovníkmi zo Združenia STORM, o drogách a závislostiach, represii a prevencii, nízkoprahovej filozofii a bezpečných mestách.
rozhovory so zaujímavými ľuďmi