1 výsledok pre deň: 23/08/2017

S Miškou o rozhodnutiach, Primáte a detskom uhle pohľadu

Vyštudovala právo a absolvovala trojročnú prax v advokátskej kancelárii. V lete 2013 sa však Miška Prekopová rozhodla pre zmenu. Nadchlo ju, že bežným oblečením môžeme pomocou obrazu sprostredkovať druhým svoje názory a naše ponímanie krásy. Čítaj ďalej