Loading udalosti
  • Táto udalosť sa už uskutočnila.

13 Deti s poruchami správania – vieme pomôcť?

Podrobnosti

Dátum:
21. novembra 2013
Čas:
18:00 - 19:30
Typ udalosti:

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk

Miesto

Kontakt
Ventúrska 12,
Bratislava,

Záškoláctvo, agresívne správanie, nevhodná partia páchajúca trestnú činnosť, drobné krádeže, podozrenie na drogové závislosti či iné sociálne patologické javy v správaní dieťaťa nie sú zriedkavé. Prečo k nim dochádza? Ako spoznáme, že je potrebné nejako zasiahnuť? Kde sú hranice medzi ambulantnou liečbou a pobytom v liečebno-výchovnom sanatóriu či inom zariadení? Aké sú na Slovensku možnosti? V čom sa líšia? Naozaj im tam pomôžu? Zamerané sú zrejme na rozvoj dôležitých návykov a životných zručností, ale ako presne to mladým ľuďom pomôže? Ako kvalitný systém pomoci na Slovensku máme a čo by ho mohlo zlepšiť?

Katarína Skowron
liečebná pedagogička, psychoterapeutka, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium v Senci

Martin Kuruc
liečebný pedagóg, supervízor, prednáša na Pedagogickej fakulte UK, venuje sa deťom s poruchami správania