Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

62 Odmena a trest

Podrobnosti

Dátum:
15. novembra 2016
Čas:
18:00 - 19:30
Udalosť Kategória:

Organizátor

Voices
Email:
voices@voices.sk
Webstránka:
voices.sk

Miesto udalosti

Klub Lúč
Kniežaťa Pribinu 3,
Trenčín,
Webstránka:
klubluc.sk

Odmeny a tresty používame pri výchove v rodine, škole či neformálnom vzdelávaní. Domnievame sa, že dieťa nimi vychováme, vštepíme mu normy správania či morálne hodnoty. Niekedy trestáme pre výstrahu a ponaučenie. Odmenu naopak používame ako motiváciu s cieľom upevniť žiaduce správanie. Odmeny a tresty používame aj v pracovných, partnerských či iných vzťahoch. Často práve nimi komunikujeme druhej strane odkaz, ktorý sme slovami nedokázali alebo nechceli odovzdať. S odmenou a trestom súvisí viacero otázok, na ktoré sme hľadali odpovede.

Dosahujeme trestami náš cieľ? Pomáhajú pri výchove? Sú psychické tresty menej ubližujúce ako fyzické? Aké riziká so sebou nesú tresty? Nie je trest skôr prejavom našej frustrácie, výchovnej bezradnosti, bezmocnosti a nezvládnutia situácie? Dá sa vychovávať bez trestov? Ako sa správne postaviť k neželanému správaniu dieťaťa či partnera? Má aj odmeňovanie svoje riziká? Nemotivujeme deti robiť veci za odmenu a nie pre vec samotnú? Aké odmeny sú vhodné a kedy?

Marek Pleško
detský lekár, aktívny člen Slovenského skautingu

Mária Plešková
sociálnoprávna poradkyňa a špeciálna pedagogička